"Πάντα στον νου σου νάχεις την Ιθάκη.

Το φθάσιμον εκεί είν’ ο προορισμός σου.

Αλλά μη βιάζεις το ταξείδι διόλου.

Καλλίτερα χρόνια πολλά να διαρκέσει·

και γέρος πια ν’ αράξεις στο νησί,

πλούσιος με όσα κέρδισες στον δρόμο,

μη προσδοκώντας πλούτη να σε δώσει η Ιθάκη"

Αρχική   |   Η πόλη μας  |   Το σχολείο μας   |   Our School   |   Επικοινωνία

   

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Αρχική

 

ΜΙΚΡΑ ΜΟΛΥΒΙΑ με κέφι και έμπνευση

Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας του σχολείου

ΕΣΠΑ 2007-2013 Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης, για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

 

ΕΣΠΑ 2014-2020 Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης, για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

Ελληνική Προεδρία Ε.Ε.

COMENIUS

UNESCO

Δίκτυο ΜΕΝΩΝ

Ευρωπαϊκό πρόγραμμα παρακολούθησης ενέργειας στα σχολεία-GEN6

Πρόγραμμα σίτισης και προώθησης υγιεινής διατροφής μαθητών

Ολοήμερο σχολείο

Κτηριακή αναβάθμιση

Άλλα προγράμματα

Παραμύθι-Παραμύθι...

Συμμετοχές σε Διαγωνισμούς Φιλαναγνωσίας 2011-2012

Διακρίσεις

Τμήμα Ένταξης

Κων/νος Καβάφης

Εμείς οι γονείς

Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων

Σύνδεσμοι

   

Αγαπώ το περιβάλλον

Περισσότερα...

 

Tα σχολικά βιβλία του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ σε ψηφιακή μορφή

 

 

Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο

Σκοπός και περιεχόμενο

Το Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο, δημιουργήθηκε και εξυπηρετεί παιδαγωγικούς και κοινωνικούς στόχους, έχοντας έντονο υποστηρικτικό ρόλο και στοχεύοντας στην πολύπλευρη μόρφωση των μαθητών καθώς και στη στήριξη της εργαζόμενης οικογένειας.

Από το σχολικό έτος 2010 μέχρι σήμερα, ορίστηκαν χίλια διακόσια ογδόντα επτά (1287) Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με ΕΑΕΠ, τα οποία εφαρμόζουν διευρυμένο πρωινό ωράριο, έχουν βελτιωμένα Προγράμματα Σπουδών και εμπλουτισμένο Ωρολόγιο Πρόγραμμα με νέα διδακτικά αντικείμενα και δραστηριότητες.

Ολοήμερο σχολείο

Από όλα τα δημόσια Δημοτικά Σχολεία της χώρας τα 1287 Δημοτικά δεν είναι απλώς ολοήμερα, αλλά εφαρμόζουν ένα αναμορφωμένο πρόγραμμα και ονομάζονται Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ), όπως και το σχολείο μας.

Ποιο είναι το πρόγραμμα που εφαρμόζεται σε αυτά τα σχολεία;

Τα Ολοήμερα Δημοτικά με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ) λειτουργούν από το 2010-11 και στοχεύουν στην αναβάθμιση του θεσμού του Ολοήμερου Σχολείου. Τα Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ) προσφέρουν για όλες τις τάξεις:

Α) υποχρεωτικό πρόγραμμα (8:00 – 14:00) και

Β) προαιρετικό ολοήμερο πρόγραμμα (7:00 – 8:00 και 14:00-16:15).

Στα Ολοήμερα Δημοτικά με ΕΑΕΠ το πρόγραμμα διακρίνεται σε:

 1. Υποχρεωτικό πρόγραμμα (8:00 – 14:00)

 2. Προαιρετικό ολοήμερο πρόγραμμα (7:00 – 8:00 και 14:00-16:15)

 (Α) Περιεχόμενο υποχρεωτικού προγράμματος

1. Εισάγεται το μάθημα των Αγγλικών στις Α΄ και Β΄ τάξεις.

2. Εισάγεται το μάθημα της Πληροφορικής (ΤΠΕi) σε όλες τις τάξεις υποχρεωτικού ωραρίου του δημοτικού με στόχο τη δυνατότητα πιστοποίησης κατά τη διάρκεια της Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης.

3. Εισάγεται ο θεσμός της φιλαναγνωσίας στο πλαίσιο του γλωσσικού μαθήματος.

4. Αυξάνονται οι ώρες διδασκαλίας των Αγγλικών στις υπόλοιπες τάξεις του δημοτικού.

5. Αυξάνονται οι διδακτικές ώρες της Αισθητικής Αγωγής (Εικαστικά, Μουσική, Θεατρική Αγωγή) και εισάγεται η Θεατρική Αγωγή στο υποχρεωτικό ωράριο σε όλες τις τάξεις.

8. Οι ώρες του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής αυξάνονται κατά 2 για τις Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄ τάξεις, εκ των οποίων η μια διδακτική ώρα θα διατίθεται για Χορούς.

(Β) Περιεχόμενο ολοήμερου προγράμματος.

 Στα Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με ΕΑΕΠ το ολοήμερο πρόγραμμα (έναρξη στις 14:00 μ.μ. – λήξη στις 16:15 μ.μ.):

 1. Περιλαμβάνει ώρα φαγητού-χαλάρωσης (14:05-14:40).

 2. Μετά την ώρα φαγητού ακολουθούν 2 διδακτικές ώρες καθημερινά ανά Τμήμα* που καλύπτονται από εννέα (9) διδακτικά αντικείμενα που είναι επιλογής και όχι υποχρεωτικά.

 • Μελέτη

 • Αθλητισμός

 • Θεατρική Αγωγή

 • Πληροφορική

 • Αγγλικά

 • Μουσική

 • Δεύτερη ξένη γλώσσα

 • Εικαστικά

 • Πολιτιστικοί όμιλοι δραστηριοτήτων

Προϋποθέσεις λειτουργίας ολοήμερου προγράμματος

Οι προϋποθέσεις λειτουργίας του Ολοήμερου Προγράμματος στα Δημοτικά Σχολεία με ΕΑΕΠ είναι οι εξής:

 1. Ο ελάχιστος αριθμός μαθητών για τη λειτουργία του Ολοήμερου Προγράμματος είναι 15 μαθητές (δηλαδή πρέπει να συγκεντρωθούν σχετικές αιτήσεις των γονέων για 15 μαθητές τουλάχιστον).

 2. Η πρωινή ζώνη των Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ), λειτουργεί εφόσον σε αυτήν συμμετέχουν τουλάχιστον 10 μαθητές.

 3. Η προσέλευση των μαθητών ολοκληρώνεται στις 7:15.

 4. Στην πρωινή ζώνη συμμετέχουν μόνο όσοι μαθητές παρακολουθούν το Ολοήμερο Πρόγραμμα.

 5. Στο Ολοήμερο Πρόγραμμα των Δημοτικών Σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ), εγγράφονται οι μαθητές των οποίων οι γονείς έχουν καταθέσει αντίστοιχη δήλωση μέχρι 21 Ιουνίου για το επόμενο σχολικό έτος.

 Σίτιση στο ολοήμερο

 1. Το γεύμα των μαθητών το ετοιμάζουν οι γονείς από το σπίτι.

 2. Ο Υποδιευθυντής-Υπεύθυνος του Ολοήμερου Προγράμματος ή ο Υπεύθυνος του Ολοήμερου Προγράμματος αξιοποιώντας τις καθημερινές εμπειρίες και τα διαφορετικά βιώματα των μαθητών, τους παροτρύνουν να συμμετέχουν ενεργά στον προγραμματισμό και στην οργάνωση της διαδικασίας του γεύματος, ώστε ο χώρος της σίτισης να έχει τον απαιτούμενο εξοπλισμό και να εξασφαλίζονται οι όροι υγιεινής, αισθητικής και πολιτισμού.

 3. Η ώρα του γεύματος έχει παιδαγωγική αξία καθώς: διευρύνει το πεδίο εμπειριών και γνώσεων των παιδιών, δίνει στα παιδιά την ευκαιρία να κατακτήσουν δεξιότητες, να αναπτύξουν την αυτονομία τους, να επικοινωνήσουν, να αποκτήσουν σωστές διατροφικές συνήθειες και να κατακτήσουν αντίστοιχους τρόπους συμπεριφοράς κατά την ώρα του γεύματος.

 

 

6ο Δημοτικό Σχολείο Αιγάλεω

Καλωσορίσατε στην Ιστοσελίδα του σχολείου μας!

 

Το καλοκαίρι του 2013 το σχολείο αναβαθμίστηκε κτιριακά και εξοπλίστηκε με σύγχρονο εποπτικό υλικό και διαδραστικούς πίνακες σε όλες τις αίθουσες

Περισσότερα...

 

Στο σχολείο μας υλοποιείται πρόγραμμα Comenius με συμμετοχή σχολείων από τη Γερμανία, Φιλανδία, Ισπανία, Τουρκία Πολωνία και Τσεχία

Περισσότερα...

 

Συμμετοχή στο ΔΙΚΤΥΟ συνεργαζόμενων σχολείων με την UNESCO

Περισσότερα...

 

Ασφάλεια στο διαδίκτυο

Περισσότερα...

 

   

 

6ο Δημοτικό Σχολείο Αιγάλεω

Παπανικολή 14Α, Αιγάλεω, ΤΚ: 12242

Τηλ: 2105981574, Email: mail@6dim-aigal.att.sch.gr

6th Primary School of Egaleo

Papanikoli 14A street, Egaleo, Attiki, 12242, GREECE

Τel: +30 2105981574, Email: mail@6dim-aigal.att.sch.gr

 

Σχεδιασμός-Συντήρηση Web Site: Παυλίδου Μαριάνθη

 2011-2014