"Πάντα στον νου σου νάχεις την Ιθάκη.

Το φθάσιμον εκεί είν’ ο προορισμός σου.

Αλλά μη βιάζεις το ταξείδι διόλου.

Καλλίτερα χρόνια πολλά να διαρκέσει·

και γέρος πια ν’ αράξεις στο νησί,

πλούσιος με όσα κέρδισες στον δρόμο,

μη προσδοκώντας πλούτη να σε δώσει η Ιθάκη"

Αρχική   |   Η πόλη μας  |   Το σχολείο μας   |   Our School   |   Επικοινωνία

   

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Αρχική

Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης, για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

Ελληνική Προεδρία Ε.Ε.

COMENIUS

UNESCO

Δίκτυο ΜΕΝΩΝ

Ευρωπαϊκό πρόγραμμα παρακολούθησης ενέργειας στα σχολεία-GEN6

Πρόγραμμα σίτισης και προώθησης υγιεινής διατροφής μαθητών

Ολοήμερο σχολείο

Κτηριακή αναβάθμιση

Άλλα προγράμματα

Παραμύθι-Παραμύθι...

Συμμετοχές σε Διαγωνισμούς Φιλαναγνωσίας 2011-2012

Διακρίσεις

Τμήμα Ένταξης

Κων/νος Καβάφης

Εμείς οι γονείς

Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων

Σύνδεσμοι

   

Αγαπώ το περιβάλλον

Περισσότερα...

 

Tα σχολικά βιβλία του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ σε ψηφιακή μορφή

 

 

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ COMENIUS: 2012-2014

Το σχολείο μας υπέβαλλε στον Εθνικό  φορέα υλοποίησης ευρωπαϊκών προγραμμάτων ΙΚΥ πολυμερή εταιρική σύμπραξη με θέμα « Living with the elements» με εταίρους τη Γερμανία, την Ισπανία, την Τσεχία, την Πολωνία, τη Φιλανδία και την Τουρκία. Το πρόγραμμα εγκρίθηκε και θα υλοποιηθεί τα επόμενα δυο χρόνια.

Το θέμα μας είναι περιβαλλοντικό και η μετάφρασή του είναι: «Ζώντας με τα στοιχεία: Γη, Αέρας, Φωτιά και Νερό» και συμμετέχουν όλοι οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί του σχολείου.

Στόχος του προγράμματος είναι:

  • η συνεργασία μαθητών και εκπαιδευτικών του σχολείου μας με τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς των άλλων χωρών

  • η καλλιέργεια των ξένων γλωσσών

  • η διαθεματική και ομαδοσυνεργατική διδασκαλία με στόχο τη βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας

  • η δημιουργία φιλικών δεσμών με συμμαθητές τους από άλλες ευρωπαϊκές χώρες μέσα από τις εκπαιδευτικές ανταλλαγές

  • η χρήση των Νέων Εκπαιδευτικών Τεχνολογιών

  • η δημιουργική και ευχάριστη διδασκαλία  με βιωματικές δραστηριότητες μέσα και έξω από το χώρο του σχολείου

Έχουν προγραμματιστεί δράσεις, παρουσιάσεις, θεατρικά δρώμενα, επισκέψεις και διασύνδεση με εθνικά καινοτόμα προγράμματα. Τα αποτελέσματα και οι καλές πρακτικές θα διαχυθούν στην τοπική κοινωνία, στους γονείς και στον Ευρωπαϊκό Θησαυρό.

 

 COMENIUS 2012-2014 "Living with the elements"

Για να δείτε τις δραστηριότητές μας, τις επισκέψεις μας στο εξωτερικό, φωτογραφίες από την επίσκεψη των εταίρων μας στο σχολείο μπορείτε να πλοηγηθείτε εδώ

       

Poland

Germany

Finland

Czech-Republic

Greece

Turkey

 

Spain

 

 

 

Εταίροι στο Comenius

Συντονιστής:

Eichbergschule

(www.eichbergschule-lauterbach.de)

Lauterbach, Γερμανία

 

Εταίροι:

KorpilahdenKoulu

(www.peda.net/veraja/jyvaskyla/korpilahdenkoulu)

Korpilahti, Φινλανδία

 

SzkołaPodstawowa w Czasławiu

(www.czaslaw.cba.pl)

Raciechowice, Πολωνία

 

C.E.I.P. Nuestra Senora de la Luz (http://colegioparrillas.blogspot.com.es)

Parrillas, Ισπανία

 

ZakladniSkoly

(www.5zssumperk.cz/skola)

Sumperk, Τσεχία

 

TalasSahraGalipÖzsanIlköğretimOkulu

(www.sahragalipozsanortaokulu.meb.k12.tr)

Kayseri, Τουρκία

 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΩΚΡΑΤΗΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: COMENIUS

ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Γενικοί στόχοι της ευρωπαϊκής δράσης COMENIUS είναι η βελτίωση της ποιότητας της σχολικής εκπαίδευσης και η ενίσχυση της ευρωπαϊκής διάστασης της ιδίως μέσω της ενθάρρυνσης της διακρατικής συνεργασίας μεταξύ σχολικών ιδρυμάτων και της συμβολής στη βελτίωση της επαγγελματικής εξέλιξης των εκπαιδευτικών που εμπλέκονται άμεσα στον τομέα της σχολικής εκπαίδευσης, καθώς και η προαγωγή της εκμάθησης γλωσσών και η διαπολιτισμική ευαισθη-τοποίηση των μαθητών.

Τα Σχολικά Σχέδια-Προγράμματα που υλοποιούνται στις συμπράξεις των σχολείων προάγουν την ευρωπαϊκή συνεργασία μεταξύ των μαθητών και των εκπαιδευτικών από διάφορες χώρες.  Η συνεργασία προσφέρει στα σχολεία που συμμετέχουν, την ευκαιρία να γνωρίσουν ο ένας τη χώρα του άλλου, να διερευνήσουν τις διάφορες πολιτισμικές παραμέτρους, αλλά και τον τρόπο σκέψης και ζωής,  να κατανοήσουν και να εκτιμήσουν τη διαφορετικότητα. Τα σχολικά σχέδια προκαλούν την παραδοσιακή μάθηση και διδασκαλία, εισάγοντας νέους και δημιουργικούς τρόπους αντιμετώπισης των μαθημάτων του σχολικού προγράμματος.

 

1. Η δράση COMENIUS συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας της σχολικής εκπαίδευσης και στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής διάστασής της μέσω:

→ της προαγωγής της διακρατικής συνεργασίας και των ανταλλαγών μεταξύ σχολικών ιδρυμάτων και ιδρυμάτων κατάρτισης εκπαιδευτικών

→ της ενθάρρυνσης των καινοτομιών στις παιδαγωγικές μεθόδους και τα παιδαγωγικά υλικά

→ της προαγωγής της διακρατικής διάδοσης της καλής πρακτικής και των καινοτομιών στον τομέα της διοίκησης σχολικών ιδρυμάτων

→ της ανάπτυξης και διάδοσης μεθόδων καταπολέμησης του εκπαιδευτικού αποκλεισμού και της σχολικής αποτυχίας, της προώθησης της ενσωμάτωσης μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και της προαγωγής των ίσων ευκαιριών σε όλους τους εκπαιδευτικούς τομείς

→ της προαγωγής της χρήσης των τεχνολογιών της πληροφόρησης και της επικοινωνίας στη σχολική εκπαίδευση και στην κατάρτιση του προσωπικού που απασχολείται στον εν λόγω εκπαιδευτικό τομέα.

2. Η δράση COMENIUS συμβάλλει στην προαγωγή της εκμάθησης γλωσσών στο πλαίσιο της σχολικής εκπαίδευσης στην Ευρώπη μέσω διακρατικών μέτρων τα οποία αποσκοπούν:

→ στη βελτίωση της ποιότητας της διδασκαλίας των ευρωπαϊκών γλωσσών ως ξένων γλωσσών.

→ στη βελτίωση των παιδαγωγικών δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών.

→ στην παροχή κινήτρων σε όλους τους διδάσκοντες και διδασκόμενους προκειμένου να αυξήσουν τον αριθμό των ξένων γλωσσών που ομιλούν και να βελτιώσουν το επίπεδο στο οποίο τις ομιλούν.

 

3. Η δράση COMENIUS συμβάλλει στην προώθηση της διαπολιτισμικής ευαισθητοποίησης στη σχολική εκπαίδευση στην Ευρώπη μέσω διακρατικών δραστηριοτήτων οι οποίες προάγουν τη διαπολιτισμική συνειδητοποίηση. Μαθητές και εκπαιδευτικοί έρχονται σε επαφή με άλλους πολιτισμούς και τρόπους ζωής. Η συνεργασία με άλλα σχολεία της Ευρώπης ενισχύει την Ευρωπαϊκή διάσταση στην Εκπαίδευση μέσα από το καθημερινό πρόγραμμα του σχολείου. Δίνει  τη δυνατότητα στους πολίτες και ειδικότερα στους νέους να βρουν την ταυτότητα τους και να εκτιμήσουν τις ιδιαιτερότητές τους μέσα στην πολυπολιτισμική Ευρώπη.

Ανεξαρτήτως της κατηγορίας σχεδίου που επιλέγουν, τα σχολικά ιδρύματα ενθαρρύνονται να παρακολουθούν και να αξιολογούν το έργο που υλοποιείται στο πλαίσιο του διακρατικού σχεδίου. Με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται ο καθορισμός των στόχων, η αξιολόγηση των επιτευγμάτων, καθώς και η προσαρμογή του σχεδίου στις μεταβαλλόμενες ανάγκες και ευκαιρίες, με αποτέλεσμα τη βελτίωση της ποιότητας του σχεδίου και την αύξηση των ωφελειών. Τα εν λόγω σχέδια συμβάλλουν στο άνοιγμα του σχολικού ιδρύματος προς την τοπική κοινωνία και. κατά συνέπεια, αυξάνουν το ενδιαφέρον που αυτή επιδεικνύει για το σχολείο και δημιουργούν νέες δυνατότητες μελλοντικής συνεργασίας.

                  

 

6ο Δημοτικό Σχολείο Αιγάλεω

Καλωσορίσατε στην Ιστοσελίδα του σχολείου μας!

 

Το καλοκαίρι του 2013 το σχολείο αναβαθμίστηκε κτιριακά και εξοπλίστηκε με σύγχρονο εποπτικό υλικό και διαδραστικούς πίνακες σε όλες τις αίθουσες

Περισσότερα...

 

Στο σχολείο μας υλοποιείται πρόγραμμα Comenius με συμμετοχή σχολείων από τη Γερμανία, Φιλανδία, Ισπανία, Τουρκία Πολωνία και Τσεχία

Περισσότερα...

 

Συμμετοχή στο ΔΙΚΤΥΟ συνεργαζόμενων σχολείων με την UNESCO

Περισσότερα...

 

Ασφάλεια στο διαδίκτυο

Περισσότερα...

 

   

 

6ο Δημοτικό Σχολείο Αιγάλεω

Παπανικολή 14Α, Αιγάλεω, ΤΚ: 12242

Τηλ: 2105981574, Email: mail@6dim-aigal.att.sch.gr

6th Primary School of Egaleo

Papanikoli 14A street, Egaleo, Attiki, 12242, GREECE

Τel: +30 2105981574, Email: mail@6dim-aigal.att.sch.gr

 

Σχεδιασμός-Συντήρηση Web Site: Παυλίδου Μαριάνθη

 2011-2014